Godkjenning av medlemsbedrifter/Oppheving av godkjenning

 1. På bakgrunn av bedriftenes søknad om å bli medlem vurderer administrasjonen i Opplæringskontoret om forutsetningene er til stede for medlemsskap. Før bedriften blir tatt opp som medlem må søkeren fylle ut et skjema med opplysninger om bedriften. I tillegg innhenter Opplæringskontoret om nødvendig andre informasjoner, anbefalinger og data om bedriften. Deretter godkjennes eller avslås søknaden. Ved eventuelt avslag oppgis grunn for avslaget, og styret i Opplæringskontoret oppgis som ankeinstans for avslaget.

 2. Når Opplæringskontoret anmoder en bedrift om å bli medlem i kontoret, brukes samme prosedyre.

 3. Når det blir aktuelt for bedriften å ta inn lærling, skal både lærlingens hjemfylke og fylket der bedriften ligger underrettes om bedriftens medlemsskap i Opplæringskontoret. Dersom fylkene selv ønsker å godkjenne lærebedriften (det er ulik praksis fra fylke til fylke), gjøres dette på eget skjema som fylles ut av lærebedriften i samarbeid med Opplæringskontoret.

 4. Uavhengig av fylkenes godkjenning av lærebedriften vil medlemsskapet i opplæringskontoret stå ved lag.

 5. Godkjenning av en opplæringsbedrift kan oppheves når forutsetningene ikke lenger oppfylles. Dette kan ha sammenheng med endret drift og/eller bemanning ved bedriften, eller brudd på kontrakt og/eller lovverk som regulerer inntak og opplæring av lærling. Slik oppheving av godkjenning gjøres i første omgang av administrasjonen.

 6. Alle godkjenninger av nye lærebedrifter, likeså oppheving av godkjenninger meddeles styrets medlemmer fortløpende. Styret kan overprøve administrasjonens avgjørelser i disse sakene.

 7. Krav til godkjenning:
  - Bedriften må være registrert (organisasjonsnr. eller tilsvarende)
  - Bedriften må kunne ivareta hele eller deler av opplæringsplanen
  - Bedriften må ha kvalifisert personell til å veilede lærlingen (dette forholdet vurderes ut fra utdanning, praksis og virksomhetsområde)
  - Bedriften må ha tilfredsstillende materiell, lokaler og sosiale forhold for å ha tilsatt lærling i bedriften
  - Alle lover og forskrifter som angår hestebransjen og arbeidsmiljø må oppfylles

Kontakt

Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget

 

Starumsvegen 64

2850 Lena

 

Tel.: 61 16 55 32

Fax.: 61 16 77 00

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vurderer du å bli hovslager?